Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Những thông tin cá nhân sẽ cung cấp khi sử dụng dịch vụ trên website www.Euczelnia.com.vn sẽ được Công ty lưu trữ và sử dụng như thế nào? Chính bởi vậy, Công ty cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của khách hàng một cách nghiêm ngặt. Công ty đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ và đem tới cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất.

Chính sách bảo mật thông tin được Công ty định ra nhằm diễn giải các quy trình lưu trữ, xử lý và bảo mật thông tin cá nhân và các thông tin khác mà người dùng cung cấp khi sử dụng các chức năng trên website. Chính sách bảo mật có thể được bổ sung, thay đổi để phù hợp với từng thời điểm, sự phát triển của dịch vụ cũng như sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan, khách hàng vui lòng luôn kiểm tra để nhận được thông tin chính xác nhất. Việc thay đổi bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Trường hợp nếu có sự thay đổi quan trọng Công ty sẽ có thông báo trước 30 ngày trên website. Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ trên website, khách hàng được xem là mặc nhiên chấp thuận Chính sách bảo mật.

 

chinh sach bao mat

 

 

Phạm vi chính sách bảo mật

 

Chính sách này được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp. Thông tin chưa được phép tiết lộ cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình sử dụng website được Công ty thực hiện nghiêm ngặt về việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo mật thông tin nhằm đảm bảo cho người dùng.

Mục đích thu thập, sử dụng thông tin người dùng

 

– Việc thu thập thông tin:

• Khi khách hàng đăng ký đặt bàn trực tuyến trên website, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, Số điện thoại, Thời gian và Địa điểm đặt bàn, Số lượng người đặt bàn và các thông tin theo yêu cầu khác.
• Khi khách hàng đăng ký nhận thông tin ưu đãi từ nhà hàng trên website, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin địa chỉ email. Tất cả sẽ được thực hiện bằng cách ghi nhận, lưu giữ lại thông tin tại trung tâm dữ liệu của website.

– Sử dụng thông tin người dùng
• Gửi thông tin đặt bàn của khách hàng tới các nhà hàng Công ty theo đúng nội dung đặt bàn mà khách hàng đã thực hiện trên website.
• Gửi thư điện tử định kỳ giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới và những chương trình ưu đãi của Công ty đến khách hàng.
• Không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
• Khách hàng cũng có thể nhận được thư điện tử giới thiệu về các ưu đãi của đối tác Công ty.

 

Chia sẻ thông tin

Công ty biết rằng thông tin khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh vì thế chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.
Trừ những trường hợp cụ thể sau đây thông tin cá nhân của Bạn có thể được chia sẻ cho bên thứ ba:
– Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của khách hàng.
– Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
– Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
– Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Công ty, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
– Khi những thông tin đó cần cung cấp để đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Skip to toolbar